«Ομολογώ ότι όσα κατανόησα για την ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος και τη S.W.O.T Analysis δεν μπόρεσα να καταλάβω στα δύο χρόνια του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολούθησα στο London Metropolitan University – International Human Resource Management»

Δήμητρα Χρυσού